» Навигация
Your Cart

Моят PGP/GPG публичен ключ за криптиране

Какво е криптография?

Криптографията е наука, която се занимава с проблемите при защитата на информацията. Криптографията е съвкупност от методи за преобразуване на текст или данни, с цел да превърни този текст или данни в безполезни за външни лица. Това преобразуване, позволява да се реализира защита на два от основните домейна на информационната сигурност - Интегритет и Конфиденциалност. Науката Криптография се занимава с търсене и проучване на математически методи за преобразуване на информацията с цел - подсигуряване.


Криптирането на данни, се свежда до провеждане на обратими математически, логически, комбинаторни и други преобразувания с данните в резултат на което, те се превръщат в произволен набор от букви, цифри, други символи и двоични кодове. За криптирането на данните, се използва алгоритъм за преобразуване и ключ. Алгоритъмът на криптиране по определен начин, се явява неизменен, като правило. Ключът за криптиране, съдържа управляваща информация, която определя начина на преобразуване при определени стъпки от алгоритъма и стойността на константа, променлива, функция, израз или друг обект на езика за програмиране, с който се извършват операциите, използвани при реализиране на алгоритъма за криптиране.


Криптиране с PGP / GPG ключове

PGP е съкращение от Pretty Good Privacy. Това е стандарт за криптиране на онлайн комуникация – например имейли и текстови съобщения (може да се използва и за криптиране на файлове) – който минимизира риска от MITM атаки (подслушване на комуникацията). Под подслушване, разбирайте, възможността от прочитане на съобщенията, изпращани и получавани между подател и получател. Изпълнението е сложно, но концепцията е много проста - може да криптирате текст, така, че той да бъде нечетлив за всеки, който няма частния ключ за декриптиране. PGP криптографията е несиметрична, което означава, че ключовете за криптиране и декриптиране са различни. С други думи - С публичен ключ се криптира, с частен ключ се декриптира. Това е съществена разлика от симетричното криптиране, при което ключа за криптиране и декриптиране е един и същ.


PGP е един популярен начин за криптиране на съобщения. Потребителите обаче, все още избягват да го използват, главно от неразбиране, което и основната причина,да не бъде особено популярен сред обикновените потребители на интернет, отделно, че изисква и допълнителен софтуер за тази цел.


Много често се използва за криптиране на мейл съобщения, но има и много други услуги, които да ви помогнат да направите това. С PGP криптографията, може да криптирате дори файлове. PGP може да криптира всеки текст, който ви е необходим и искате да го защитите. Може дори да бъде използван в цели директории и устройства. Може да криптирате архиви, мултимедия, системни файлове, които се налага да изпратите по несигурен канал за комуникация. Много от разследващите журналисти, често публикуват публичните си ключове онлайн, за да улеснят анонимните си източници, за връзка с тях.


Представете си, че желаете да изпратите мейл съобщение, но не искате никой, освен получателя, да го прочете. При този тип криптография, трябва да си размените публичните ключове с потребители, до които искате да изпращате сигурни съобщения. Публичните ключове служат, за криптиране на съобщение до адресата (получателя). Това означава, че ако искате да ми изпратите информация по сигурен начин, ще ви трябва моя публичен ключ. Казах, че това е несиметрична криптография, при която се създават двойка ключове - Един публичен с който информацията се криптира и един частен с който информацията се декриптира. Частните ключове, трябва да бъдат тайна. Те не трябва да попадат в ръцете на недоброжелатели или откровено злонамерени потребители, защото по този начин, те ще могат да декриптират данните, които са ви били изпратени. Погледнато под малко по-просто, това означава, че операциите свързани с тези ключове са еднопосочни. С публичния ключ може само да се криптира, но не може да се декриптира, съобщение. С частния ключ, може само да се декриптира съобщение, но не и да се криптира такова.

Всъщност въпреки, че може да ви се стори странно,  самите ключове са взаимно еквивалентни. Тоест, публичния ключ може да декриптира съобщение, ако това съобщение е криптирано с частния ключ. Затова се наричат несиметрични алгоритми за криптиране.


Тези ключове, могат да се използват с всеки софтуерен продукт, който може да обработва PGP алгоритъма. В интернет може да намерите най-различни такива приложения и модули, които перфектно могат да генерират ключове, както да криптират и декриптират информация.


Публичен ключ за криптиране

Това е моят публичен ключ, чрез който може да ми изпращате криптирани съобщения, така, че друг потребител, да не може да прочете съобщението дори и да го прихване по някакъв начин.


-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

mQINBFrTJ8sBEADQDKdlrX2ho0M/Wk+RCOzguBr0Xi8tsSOTw618bb+9yKZSDPXa
K+IIDdI3+KIrajn5g6x2mC49zwyQIw2XmwEIRIudKilHDayZRuu5UXLmj1OUSG40
0FTYpjyLaVCRBpoKX4WusVdGhf1k6PFIdVE3VqzZzVjO/rbWHgruhJtiwIpiScra
wCPkLdS2yZgn2vg2ewo7FI6A5azgXJe1nbO3lVtw7Z+EbuDcAAe2hBKC/HLbRoCa
qOMda002XMcxRrziF1ze2U92CdXcAYMCKXzW9WUMfh0Nrz6Z+f0zd5QioKhM7+JN
CUcvFmWRZ8k025vyx61GJsF8PfJy1lOaUD0KtjJfYYpfhTHf/A1cvAtzEbwIGuZu
Ln3EaKXIXvgeTcIWvC916GwbXgwBE3VvSDXevHFEGn+s8Q/JmU78sYSyYi8lftkS
wecEbWUaUAK8L86XhVijbJPsXd96f6tzGYZrDtKPUMEUsYj0WcBTkPNaJP01rQ6l
/YbV1UHHrv0+Xxzp/Qj1kH0My5mHgOLq1YB4R57B2oJKitJSQGIs6pcxLEmxkWvZ
THd7Ldug2Uzj93J4w0E5KPmJTdfdhfe9CZ9hGaGwNA1YTZ5/uaA2eCnZ+1J774G5
vEmyUlae29sp/fwlBamwM/DuGwASn/BwlbdKCARnQh24sgQ7aNGTXbYhxQARAQAB
tCNUb2RvciBEb25ldiA8dG9kb3IuZG9uZXZAZ21haWwuY29tPokCPgQTAQIAKAUC
WtMnywIbIwUJCWYBgAYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQ7KwYSSXr
zhcKVQ//UycjxaFk1IU6A9HtESN3sUaxKVN8uQxeuYgC1aNiyNVrLCnT81GsnkRy
wBSZ6lqZkeOb4NV6LdF7dCGZXyik5s3jhtyB0MO4xo3h7C1XcoxP7Lfb9kmJjfdl
yYdJYE4Yx/Jt84+96yY1PMtAGlknignaR3qd8cZchjhb2lZzl7snaBfqGMZvYmO1
FNTEWwGlRCiYFNM0XIAmoL38qy5j6WGRdm26H+nJs7F6RboO+G/ehkLbklV38OwY
FT/lKpZfYTkRqMl6QrtStLOquIKsJCv3prZXGO2y47FihVePS+YSvSOqdarQDwb2
19BHP4IbU6vWItjWMPwrH+VdC8rAZw0IhG6REwrReWTMc/i6/2Li1h5hIYOKIMkM
Kecq1tYBsNpH7ctmyNrlkQyfWV/NbwpPayPm8MvbLBAyNqg+WRuDtP4vPJLS8xDP
T1fWmyyRrFFnOX0R9KXDNkF7cLPNtAuKQuP9mF0pnp0UG4IxgLBS4dcrLUbUZeyC
+8z2xfoDRWGwlUpOiLiNpfsFjeS7kgwe3zxgKbWTmLBZH7WxDQ4kgdczS6R9qrQi
F4EPjtgKneCPbYVR5QFs5d5KPgrqvM8frNQEQFrKCwfkKKg86IWdKqukfkd2O7+q
MyURxXE2Ku8NZ7xKbYNT+/rNq1QmeMk24CpoEo6M1owcrINMy1O5Ag0EWtMnywEQ
ANScY3z0Dyb/UKGQTerVq12rApjRRniIunZsZf9OtQY1f3SKzalAh34qRvPY54F5
1rx8VNTvqlgqx8StKcQt/lyqDyug41jA43aGSuS23DJdwXyGZCxdDAASjlNhmlwY
uSKu+QRxwYbVsDkSszhtGonKetdK3xZXaFqtBIShMDLrq10yQNMsEqk+w7+6JgjE
+eRk7TbIclvXq1zzC4CQXxK6tb5ml8Et3ornRyM3WLWwj5zK7h61yKr/b75WfM1Y
SA0iNP/xcsb8eCwmFDBnv8Xuohqs9XP02tEAWFowp6eKZYxYQHSgd2Z8+LCvvtjm
pXVHJ0T6zYNrpzrMZy7+bXzftJQy9TuVjiq5ReLZcl20Rm/pJMSZiisx+8s5bzvi
IZBB7iPb+BQO4oDoIP+MciGPGojC1LOZhzte8kouHpfj0fZCGtMpfpC1A20MlhVm
vWl78wXFiBTujtEJpMCUhPfL2yeYAGQt8n9d4l8LP4SyGvKzkdvJpZWSogPgr5x1
pLfOqEmgZNeo5Xi+6dRAGk3zUnJ9aZof8WuSCvLKSRRaBcb2feTyQqYvDHeF92A3
TRRYi+ymSVbbQGx/M9bhRXCgp0SOEMONEYR0ogAvxch3W1ankCwklw2SlRPDfW4x
BYvd7lFxCRPa8XznQNuLeAdZPSGXrXkqbD60Iz+lD479ABEBAAGJAiUEGAECAA8F
AlrTJ8sCGwwFCQlmAYAACgkQ7KwYSSXrzheqNRAAnOKz7dRbr2kUDGcvyiPQES10
oy5ds4coDD1YjGnCkZufSEPO4bqwTr5ERtIAOCigLTpHCch7J86X8SKvhMvufnNr
CadhGQTcU4yFrCN1e9+ANBoka/xJS1ou9VUh78Do4u5bnl8xFTpXDBS/p32hWAEb
wFUIGNmFKi6OExShZ8BA3EF8YhoumQPbWTBJwQ3qo74H8MQyD5TMc4QMH6xZ46rf
L/C7eWncb4fVxCqTb32FITEl4tqShwzurJKkC8wDzotmT4yJQXHNu8JigMGiRf96
FJ1CmIF3fQFjY9PUT1DOT/6n8ExuomRMC2kD4WMPxP6pfgl8Xmr9xjjJBiwUpoUT
u3IJ2Li96/wG4GidqUT9wlK9NexBPt7H0UHXMZ9SQn514JGt5qK7iT75Vd8Uc96m
k+TAYfPt3bzckueq2uFpSybBKelEFWSl/r0vmcHoxmCDMPNJGVeZyhF7Av1HG2il
pnc3zRCxjT2w1PgPZoBI6sl4AvorBOmuHJS5zJzUgwwluE5FJ75XNOWsiYscKRhC
NSAD/x6CV0gRQXLY8h0/fZuKm0x5E9f14Pfs0tAPx7e94jbXOKMgV82aXGHo5IR/
mLqNxn5mIpc/06K98jJCUBYTWa+b755d2ZliIKvUb2vnQ4q/ER7D3SVMvmOEPoHI
33o+w53shhF8+vbRqZg=
=xE4A
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Кликни ТУК, за да свалиш ключът.

Отговорности

Информацията, анализите, новините, ревютата както и всички останали дигитални активи на този сайт, са САМО и ЕДИНСТВЕНО, създадени с образователна цел. Не използвайте информацията без разрешение. Обичайният отказ от отговорност се прилага за всички активи и особено фактът, че Аз - Тодор Донев, не нося отговорност за вреди, причинени от пряко или косвено използване на предоставената от този сайт, информация или функционалности. Авторът не носи отговорност за злоупотреба с тази информация, както и производни на нея, информационни публикации. Използвайки този информационен източник, вие приемате и се съгласявате с факта, че всякакви повреди (загуба на данни, срив и компрометирания на чужди системи и т.н.), причинени от използването на тази информация, не е отговорност на Тодор Донев, а само и единствено Ваша. Целта на сайта е да ви информира за заобикалящата ви, околна среда в киберпространството и спомагане за повишаване на дигиталната култура и киберсигурност, а не да ви провокира да извършвате незаконосъобразни действия, върху информационни активи на трета страна без разрешение в следствие от усвояване/възприемане/асимилиране на информацията от този блог.