» Навигация
Your Cart

Криптиране с публичен ключ

Криптиране с публичен ключ

Основният проблем при криптирането с публичен ключ е времето, което е нужно за създаване на двата ключа, както и за криптиране / декриптиране на съобщение.


Времето за криптиране на дадено съобщение расте експоненциално с неговата дължина. Това означава, че ако текст с дадена дължина изисква 10 секунди за криптиране/декриптиране, то обработката на четири пъти по-дълго съобщение, ще отнеме 16 пъти повече време.


Преди години, заради скоростта на криптиране тези алгоритми бяха трудно използваеми при съобщения, по-дълги от 20 байта. Имайте предвид, че с увеличаване на текста / данните, времето за преобразуване на съобщението в криптекст и обратно, ще е значително по-голямо, така че внимавайте, какво криптирате.


Този инструмент, може значително да съкрати времето за преобразуване на текст в криптекст и все пак не е панацея. При големи текстове, браузъра ви значително ще се задъха, а при по-слаби машини може и да забие тотално, така, че внимавайте.

 

Избери публичен ключКриптирай текст с избрания публичен ключ

 

Отговорности

Информацията, анализите, новините, ревютата както и всички останали дигитални активи на този сайт, са САМО и ЕДИНСТВЕНО, създадени с образователна цел. Не използвайте информацията без разрешение. Обичайният отказ от отговорност се прилага за всички активи и особено фактът, че Аз - Тодор Донев, не нося отговорност за вреди, причинени от пряко или косвено използване на предоставената от този сайт, информация или функционалности. Авторът не носи отговорност за злоупотреба с тази информация, както и производни на нея, информационни публикации. Използвайки този информационен източник, вие приемате и се съгласявате с факта, че всякакви повреди (загуба на данни, срив и компрометирания на чужди системи и т.н.), причинени от използването на тази информация, не е отговорност на Тодор Донев, а само и единствено Ваша. Целта на сайта е да ви информира за заобикалящата ви, околна среда в киберпространството и спомагане за повишаване на дигиталната култура и киберсигурност, а не да ви провокира да извършвате незаконосъобразни действия, върху информационни активи на трета страна без разрешение в следствие от усвояване/възприемане/асимилиране на информацията от този блог.