» Навигация
Your Cart

Проверка на Website Security Headers

Проверка на Website Security Headers

Това е инструмент с който може да направите оценка на риска на уебсайт. Инструментът проверява за наличието на допълнителен слой киберсигурност, който се изразява в подаване на допълнителни инструкции към потребителските браузъри под формата на хедъри, които уеб сървъра трябва да изпрати до потребителските браузъри. На базата на получените резултати този скенер ще направи оценка на риска по шестобалната система, като 6+ (шест плюс) е най-високата оценка, което означава, че администратора на уебсайта е взел допълнителни мерки за киберсигурност, за да подсигури потребителите на уебсайта. Най-лошата оценка е 1 (едно), което означава, че администратора на уебсайта не е взел никакви допълнителни мерки, за да подсигури потребителите на уебсайта. Това означава, че ако в сайта има наличие на уязвимости насочени към потребителите, то браузъра няма да направи нищо допълнително, за да предотврати потенциалните инциденти. Този инструмент не засича WAF (Web Application Firewall).

 

 

Отговорности

Информацията, анализите, новините, ревютата както и всички останали дигитални активи на този сайт, са САМО и ЕДИНСТВЕНО, създадени с образователна цел. Не използвайте информацията без разрешение. Обичайният отказ от отговорност се прилага за всички активи и особено фактът, че Аз - Тодор Донев, не нося отговорност за вреди, причинени от пряко или косвено използване на предоставената от този сайт, информация или функционалности. Авторът не носи отговорност за злоупотреба с тази информация, както и производни на нея, информационни публикации. Използвайки този информационен източник, вие приемате и се съгласявате с факта, че всякакви повреди (загуба на данни, срив и компрометирания на чужди системи и т.н.), причинени от използването на тази информация, не е отговорност на Тодор Донев, а само и единствено Ваша. Целта на сайта е да ви информира за заобикалящата ви, околна среда в киберпространството и спомагане за повишаване на дигиталната култура и киберсигурност, а не да ви провокира да извършвате незаконосъобразни действия, върху информационни активи на трета страна без разрешение в следствие от усвояване/възприемане/асимилиране на информацията от този блог.